Zijn er groene dak subsidies?

Er zijn subsidiemogelijkheden voor een extensief (sedum) en/of intensief groendak. Hieronder de gemeenten die bij een hovenier bekend zijn. Mocht je nog meer mogelijkheden weten vraag ernaar.

Amsterdam

Onlangs werd bekend gemaakt dat Amsterdam de subsidie voor groendaken verlengt en uitbreidt naar intensieve groendaken, hoewel dat in de verordening op de website nog niet zichtbaar is. De subsidie bedraagt voor eigenaren, bewoners, huurders en VVE’s bedraagt €50 per m² voor een groen dak van minimaal 40m2 en voor verticaal groen. De subsidietoekenning dekt maximaal 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van €20.000 per subsidieaanvraag.

Amsterdam Centrum

Als je in Amsterdam centrum woont en een kleiner dak dan 40m2 hebt, kan jij bij stadsdeel Centrum subsidie aanvragen. De subsidie bedraagt €35 per m², exclusief de kosten voor de vereiste verklaring van de constructeur met een maximum van €2000 per gebouw. De minimale oppervlakte van het groene dak 6m2 is en de maximale oppervlakte van het groene dak 40m2 is.

Apeldoorn

De subsidie bedraagt €30 per m² met een maximum per aanvraag van € 2500 voor particulieren en €25.000 voor sociale verhuurders en bedrijven. De maximale subsidietoekenning bedraagt 50% van de totale kosten. De minimale oppervlakte bedraagt 35m2. De subsidieregeling is in 2010 van kracht gegaan en geldt nog steeds.

Den Haag

Tot 1 september 2011 kunnen particuliere woningeigenaren, verenigingen van eigenaren en bedrijven subsidie aanvragen. Per m2 aangelegd groen dak kan je €25 subsidie krijgen. Je kan voor maximaal 800 vierkante meter (€20.000) subsidie aanvragen.

Eindhoven

De gemeente Eindhoven stimuleert de waterafvang via daken. Je kan het verhard oppervlak afkoppelen, bijvoorbeeld door de regenpijp aan te sluiten op het hemelwaterriool of een groen dak aan te leggen. Hiervoor kan je een subsidie aanvragen van € 25 per m2 schoon verhard oppervlak dat wordt afgekoppeld. Je moet dan minimaal 20m2 afkoppelen en krijgt maximaal 50% van de werkelijke uitvoeringskosten met een maximum van € 25.000,- per aanvraag.

Groningen

Sinds april 2008 is de subsidieregeling Groene Daken van kracht. Particulieren realiseerden sindsdien met behulp van de regeling ruim 60 groene daken; in totaal 2.500 m². Tot nu toe konden alleen particulieren, verenigingen van eigenaren (VVE’s) en wijkverenigingen namens wijkbewoners subsidie krijgen. De regeling is sinds februari 2010 ook toegankelijk voor bedrijven en instellingen. In 2010 werd een bedrag vastgesteld van €200.000.

  • De subsidie bedraagt € 30,- per m² voor oppervlakken van 6 tot 100 m²
  • De subsidie bedraagt € 20,- per m² voor oppervlakken van 100 tot 250 m²
  • De subsidie bedraagt € 10,- per m² voor oppervlakken van 250 tot 1000 m²

Nijmegen

Als huiseigenaar (of VvE) krijg je een subsidie van 50% van de kosten tot een maximum van € 25 per vierkante meter aangelegd groendak. Je krijgt een voorschot op de subsidie voordat u begint met de aanleg. Totale subsidiepot 2011 = € 100.000

Rotterdam

Om de aanleg van groene daken te stimuleren geven de gemeente Rotterdam en de waterschappen tot € 30,- per m2 gerealiseerd groen dak. Alle groene daken komen in aanmerking voor deze subsidie mits zij voldoen aan een aantal voorwaarden. Speciale actie: als u in 2011 subsidie aanvraagt, kunt u een gratis groendak haalbaarheidsonderzoek ter waarde van € 750,- laten uitvoeren!

Schiedam

Wie in Schiedam een groen dak aanlegt, kan hiervoor € 25 per m2 subsidie ontvangen van de gemeente.

Utrecht

U kunt 50% van de gemaakte kosten declareren met een maximum van € 30 per m2. Kosten van een bouwkundig expert worden tot een maximum van € 250 vergoed.
De maximale bijdrage is € 2500 per aanvraag/aangevraagd object (inclusief de vergoeding voor de bouwkundig expert). De ondergrens voor een aanvraag ligt bij 30 m2. Wanneer twee huiseigenaren beide 15 m2 dak willen bedekken met groen, kan dit als één aanvraag worden behandeld, als het om aan elkaar grenzende daken gaat.